Cinese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Stimate Domnule Preşedinte,
尊敬的主席先生,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Stimate Domnule,
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Stimate Domnule/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Stimaţi Domni,
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
În atenţia celor interesaţi,
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Stimate Domnule Ionescu,
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Stimată Doamnă Ştefănescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dragă Mihai Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dragă Mihai,
亲爱的约翰,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
我们因为...给您写信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vă scriem în legătură cu...
我们写这封信是因为...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
În legătură cu...
因贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Referitor la...
鉴于贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
我写这封信,想询问关于...的信息
Meno formale, presentandosi personalmente
Vă adresez această scrisoare în numele...
我代表...给您写信
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
...诚挚推荐贵公司
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

V-ar deranja dacă....
请问您是否介意...
Richiesta formale, tentativo
Sunteţi amabil să...
您是否能够...
Richiesta formale, tentativo
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
如果您能...,我将不胜感激
Richiesta formale, tentativo
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Richiesta formale, molto garbato
Aş fi profund recunoscător dacă...
如果您能… ,我将非常感激
Richiesta formale, molto garbato
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
您能将…发送给我吗
Richiesta formale, garbato
Ne interesează să obţinem/primim...
我们对接受/获得...很有兴趣
Richiesta formale, garbato
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
我必须问您是否...
Richiesta formale, garbato
Îmi puteţi recomanda...
您能推荐...吗?
Richiesta formale, diretto
Trimiteţi-mi, vă rog...
您能将...发送给我吗?
Richiesta formale, diretto
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
请您尽快按要求将...
Richiesta formale, molto diretto
V-am fi recunoscători dacă...
如果您能...,我们将不胜感激
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Richiesta formale specifica, diretto
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Richiesta di informazioni formale, diretto
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Intenţia noastră este să...
我们的意向是...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vă anunţăm cu regret faptul că...
很抱歉地通知您...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formale, molto garbato
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formale, molto garbato
Vă mulţumesc anticipat...
提前谢谢您…
Formale, molto garbato
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formale, molto garbato
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formale, molto garbato
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formale, garbato
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formale, garbato
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
我很期待将来有合作的可能性。
Formale, garbato
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formale, garbato
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formale, diretto
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
如果您需要更多信息...
Formale, diretto
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formale, diretto
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
请联系我,我的电话号码是...
Formale, molto diretto
Anticipez cu plăcere un răspuns.
期待着尽快得到您的回复。
Meno formale, garbato
Cu stimă,
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
Cu respect,
肃然至上
Formale, meno usato, destinatario noto
Toate cele bune,
祝好
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Cu bine,
祝好
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme