Ceco | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Vážený pane prezidente,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Vážený pane,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Vážená paní,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Vážený pane/Vážená paní,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dobrý den,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
A quem possa interessar,
Všem zainteresovaným stranám,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Vážený pane Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Vážená slečno Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Milý Johne Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Milý Johne,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Escrevemos a respeito de...
Obracíme se na vás ohledně...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Escrevemos em atenção a...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Em relação à/ao ...
V návaznosti na...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Em atenção à/ao...
V návaznosti na...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Escrevo-lhe para saber sobre...
Píši vám, abych vás informoval o...
Meno formale, presentandosi personalmente
Escrevo-lhe em nome de...
Píši Vám jménem...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Vadilo by Vám, kdyby...
Richiesta formale, tentativo
Teria a gentileza de...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Richiesta formale, tentativo
Eu ficaria muito satisfeito se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Richiesta formale, tentativo
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Richiesta formale, molto garbato
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Richiesta formale, molto garbato
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Richiesta formale, garbato
Nós estamos interessados em obter/receber...
Máme zájem o získání/obdržení...
Richiesta formale, garbato
Devo perguntar-lhe se...
Musím vás požádat, zda...
Richiesta formale, garbato
O senhor poderia recomendar...
Mohl(a) byste doporučit...
Richiesta formale, diretto
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Richiesta formale, diretto
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Richiesta formale, molto diretto
Nós ficaríamos agradecidos se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Qual a lista atual de preços de...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Richiesta formale specifica, diretto
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Richiesta di informazioni formale, diretto
É a nossa intenção...
Naším záměrem je, aby...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Lamentamos informar que...
Je nám líto vás informovat, že...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formale, molto garbato
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formale, molto garbato
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Děkuji Vám předem...
Formale, molto garbato
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formale, molto garbato
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formale, molto garbato
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formale, garbato
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formale, garbato
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Těším se na možnou spolupráci.
Formale, garbato
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formale, garbato
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formale, diretto
Caso precise de maiores informações...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formale, diretto
Nós prezamos o seu negócio.
Vážíme si vaší práce.
Formale, diretto
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formale, molto diretto
Eu espero ter notícias suas em breve.
Těším se na Vaší odpověď.
Meno formale, garbato
Cordialmente,
S pozdravem,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Atenciosamente,
Se srdečným pozdravem,
Formale, molto usato, destinatario noto
Com elevada estima,
S úctou,
Formale, meno usato, destinatario noto
Lembranças,
Se srdečným pozdravem,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Abraços,
S pozdravem, / Zdravím,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme