Esperanto | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Szanowny Panie Prezydencie,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
Estimataj sinjoroj,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Szanowny Panie,
Estimata John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Drogi Tomaszu,
Estimata John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Piszemy do Państwa w sprawie...
Ni skribas al vi pri...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Piszemy do Państwa w związku z...
Ni skribas en rilato kun...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
W nawiązaniu do...
Plu al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Nawiązując do...
Kun referenco al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mi skribas por demandi pri...
Meno formale, presentandosi personalmente
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Mi skribas al vi nome de...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Richiesta formale, tentativo
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Richiesta formale, tentativo
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Richiesta formale, tentativo
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Richiesta formale, molto garbato
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Mi estus dankema, se vi povus...
Richiesta formale, molto garbato
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, garbato
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Richiesta formale, garbato
Chciałbym zapytać, czy...
Mi devas peti vin, ĉu...
Richiesta formale, garbato
Czy mógłby mi Pan polecić...
Ĉu vi povas rekomendi...
Richiesta formale, diretto
Prosiłbym o przesłanie mi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, diretto
Proszę o pilne...
Vi estas urĝe petita al...
Richiesta formale, molto diretto
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Ni estus dankemaj, se...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Richiesta formale specifica, diretto
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Ĝi estas nia intenco...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Z przykrością informujemy, że...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formale, molto garbato
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formale, molto garbato
Z góry dziękuję...
Antaŭdankon…
Formale, molto garbato
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formale, molto garbato
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formale, molto garbato
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formale, garbato
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formale, garbato
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formale, garbato
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formale, garbato
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formale, diretto
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Se vi bezonas pli informon...
Formale, diretto
Doceniamy Państwa pracę.
Ni dankas vian negocon.
Formale, diretto
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formale, molto diretto
Czekam na Pana odpowiedź.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Meno formale, garbato
Z wyrazami szacunku,
Altestime,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Altestime,
Formale, molto usato, destinatario noto
Z poważaniem,
Altestime,
Formale, meno usato, destinatario noto
Pozdrawiam serdecznie,
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Pozdrawiam,
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme