Svedese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Geachte heer President
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Geachte heer
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
Bästa fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
Bästa herr eller fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Beste meneer Jansen
Bäste John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Beste Jan
Bäste John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Vi skriver till er angående ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Wij schrijven u in verband met ...
Vi skriver i samband med ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Met betrekking tot ...
Vidare till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ten aanzien van ...
Med hänvisning till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Jag skriver för att fråga om ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Ik schrijf u uit naam van ...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Zou u het erg vinden om ...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Richiesta formale, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Richiesta formale, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Richiesta formale, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Richiesta formale, molto garbato
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Richiesta formale, molto garbato
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Richiesta formale, garbato
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Richiesta formale, garbato
Ik zou u willen vragen, of ...
Jag måste fråga er om/angående ...
Richiesta formale, garbato
Kunt u ... aanbevelen ...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Richiesta formale, diretto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Richiesta formale, diretto
U wordt dringend verzocht ...
Vi ber er omgående att ...
Richiesta formale, molto diretto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Richiesta formale specifica, diretto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Het is ons oogmerk om ...
Vi har för avsikt att ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formale, molto garbato
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formale, molto garbato
Bij voorbaat dank.
Tack på förhand...
Formale, molto garbato
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formale, molto garbato
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formale, molto garbato
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formale, garbato
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formale, garbato
Ik verheug mij op de samenwerking.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formale, garbato
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formale, garbato
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formale, diretto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Om ni behöver mer information ...
Formale, diretto
Wij waarderen u als klant.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formale, diretto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formale, molto diretto
Ik hoor graag van u.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Meno formale, garbato
Met vriendelijke groet,
Med vänlig hälsning,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Met vriendelijke groet,
Med vänliga hälsningar,
Formale, molto usato, destinatario noto
Hoogachtend,
Med vänlig hälsning,
Formale, meno usato, destinatario noto
Met de beste groeten,
Vänliga hälsningar,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Groeten,
Hälsningar,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme