Russo | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Geachte heer President
Уважаемый г-н президент
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Geachte heer
Уважаемый г-н ...
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
Уважаемая госпожа
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
Уважаемые...
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
Уважаемый г-н Смидт
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Beste meneer Jansen
Уважаемый...
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Beste Jan
Привет, Иван!
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Пишем вам по поводу...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Wij schrijven u in verband met ...
Мы пишем в связи с ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Met betrekking tot ...
Ввиду...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ten aanzien van ...
В отношении...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Meno formale, presentandosi personalmente
Ik schrijf u uit naam van ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Ваша компания была рекомендована...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Zou u het erg vinden om ...
Вы не против, если...
Richiesta formale, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Будьте любезны...
Richiesta formale, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Буду очень благодарен, если...
Richiesta formale, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Richiesta formale, molto garbato
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Richiesta formale, molto garbato
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Не могли бы вы прислать мне...
Richiesta formale, garbato
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Мы заинтересованы в получении...
Richiesta formale, garbato
Ik zou u willen vragen, of ...
Вынужден (с)просить вас...
Richiesta formale, garbato
Kunt u ... aanbevelen ...
Не могли бы вы посоветовать...
Richiesta formale, diretto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Пришлите пожалуйста...
Richiesta formale, diretto
U wordt dringend verzocht ...
Вам необходимо срочно...
Richiesta formale, molto diretto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Мы были бы признательны, если..
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Richiesta formale specifica, diretto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Het is ons oogmerk om ...
Мы намерены...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formale, molto garbato
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formale, molto garbato
Bij voorbaat dank.
Заранее спасибо...
Formale, molto garbato
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formale, molto garbato
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formale, molto garbato
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formale, garbato
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formale, garbato
Ik verheug mij op de samenwerking.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formale, garbato
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formale, garbato
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formale, diretto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Если вам необходимо больше информации...
Formale, diretto
Wij waarderen u als klant.
Мы ценим ваш вклад
Formale, diretto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formale, molto diretto
Ik hoor graag van u.
Надеюсь на скорый ответ
Meno formale, garbato
Met vriendelijke groet,
С уважением...
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Met vriendelijke groet,
С уважением...
Formale, molto usato, destinatario noto
Hoogachtend,
С уважением ваш...
Formale, meno usato, destinatario noto
Met de beste groeten,
С уважением...
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Groeten,
С уважением...
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme