Inglese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Geachte heer President
Dear Mr. President,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Geachte heer
Dear Sir,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Beste Jan
Dear John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
We are writing to you regarding…
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Wij schrijven u in verband met ...
We are writing in connection with...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Met betrekking tot ...
Further to…
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ten aanzien van ...
With reference to…
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
I am writing to enquire about…
Meno formale, presentandosi personalmente
Ik schrijf u uit naam van ...
I am writing to you on behalf of...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Your company was highly recommended by…
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Zou u het erg vinden om ...
Would you mind if…
Richiesta formale, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Would you be so kind as to…
Richiesta formale, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
I would be most obliged if…
Richiesta formale, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Richiesta formale, molto garbato
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
I would be grateful if you could...
Richiesta formale, molto garbato
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Would you please send me…
Richiesta formale, garbato
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
We are interested in obtaining/receiving…
Richiesta formale, garbato
Ik zou u willen vragen, of ...
I must ask you whether...
Richiesta formale, garbato
Kunt u ... aanbevelen ...
Could you recommend…
Richiesta formale, diretto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Would you please send me…
Richiesta formale, diretto
U wordt dringend verzocht ...
You are urgently requested to…
Richiesta formale, molto diretto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
We would be grateful if…
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
What is your current list price for…
Richiesta formale specifica, diretto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
We understand from your advertisment that you produce…
Richiesta di informazioni formale, diretto
Het is ons oogmerk om ...
It is our intention to…
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
We carefully considered your proposal and…
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
We are sorry to inform you that…
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formale, molto garbato
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formale, molto garbato
Bij voorbaat dank.
Thanking you in advance…
Formale, molto garbato
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formale, molto garbato
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formale, molto garbato
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Please reply as soon as possible because…
Formale, garbato
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formale, garbato
Ik verheug mij op de samenwerking.
I look forward to the possibility of working together.
Formale, garbato
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Thank you for your help in this matter.
Formale, garbato
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
I look forward to discussing this with you.
Formale, diretto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
If you require more information ...
Formale, diretto
Wij waarderen u als klant.
We appreciate your business.
Formale, diretto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formale, molto diretto
Ik hoor graag van u.
I look forward to hearing from you soon.
Meno formale, garbato
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formale, molto usato, destinatario noto
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formale, meno usato, destinatario noto
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Groeten,
Regards,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme