Coreano | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Geachte heer President
친애하는 사장님께,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Geachte heer
관계자님께 드립니다.
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
사모님께 드립니다.
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
관계자님께 드립니다.
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
관계자분들께 드립니다.
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
관계자분께 드립니다.
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
친애하는 김철수님,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 최수정님,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김미나님,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 신수경님,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Beste meneer Jansen
반가운 김미경님,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Beste Jan
반가운 철호씨,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Wij schrijven u in verband met ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Met betrekking tot ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ten aanzien van ...
....에 대해 말씀드리자면,
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Meno formale, presentandosi personalmente
Ik schrijf u uit naam van ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Zou u het erg vinden om ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Richiesta formale, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Richiesta formale, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Richiesta formale, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Richiesta formale, molto garbato
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Richiesta formale, molto garbato
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
....을 보내주시겠습니까?
Richiesta formale, garbato
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
....을 받아보고 싶습니다.
Richiesta formale, garbato
Ik zou u willen vragen, of ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Richiesta formale, garbato
Kunt u ... aanbevelen ...
...을 추천해주시겠습니까?
Richiesta formale, diretto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
...을 보내주시겠습니까?
Richiesta formale, diretto
U wordt dringend verzocht ...
신속히 ...을 하십시오.
Richiesta formale, molto diretto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Richiesta formale specifica, diretto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Richiesta di informazioni formale, diretto
Het is ons oogmerk om ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formale, molto garbato
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formale, molto garbato
Bij voorbaat dank.
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formale, molto garbato
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formale, molto garbato
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formale, molto garbato
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formale, garbato
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formale, garbato
Ik verheug mij op de samenwerking.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formale, garbato
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formale, garbato
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formale, diretto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
더 많은 정보를 원하시면...
Formale, diretto
Wij waarderen u als klant.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formale, diretto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formale, molto diretto
Ik hoor graag van u.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Meno formale, garbato
Met vriendelijke groet,
... 드림,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Met vriendelijke groet,
... 드림,
Formale, molto usato, destinatario noto
Hoogachtend,
... 올림,
Formale, meno usato, destinatario noto
Met de beste groeten,
... 보냄,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Groeten,
... 가,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme