Ungherese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Dear Mr. President,
Tisztelt Elnök Úr!
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dear John,
Kedves John!
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
We are writing to you regarding…
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
We are writing in connection with...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Further to…
Továbbá...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
With reference to…
A ....ajánlásával ....
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
I am writing to enquire about…
Érdeklődnék, hogy ...
Meno formale, presentandosi personalmente
I am writing to you on behalf of...
X nevében írok Önnek ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Your company was highly recommended by…
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Would you mind if…
Nem bánná, ha ...
Richiesta formale, tentativo
Would you be so kind as to…
Lenne olyan szíves, hogy ...
Richiesta formale, tentativo
I would be most obliged if…
Le lennék kötelezve, ha ...
Richiesta formale, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Richiesta formale, molto garbato
I would be grateful if you could...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Richiesta formale, molto garbato
Would you please send me…
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Richiesta formale, garbato
We are interested in obtaining/receiving…
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Richiesta formale, garbato
I must ask you whether...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Richiesta formale, garbato
Could you recommend…
Tudna ajánlani ...
Richiesta formale, diretto
Would you please send me…
El tudná nekem küldeni a ...
Richiesta formale, diretto
You are urgently requested to…
Kérem, hogy sürgősen ...
Richiesta formale, molto diretto
We would be grateful if…
Hálásak lennék, ha ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
What is your current list price for…
Mi a jelenlegi ára a ....?
Richiesta formale specifica, diretto
We are interested in ... and we would like to know ...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
We understand from your advertisment that you produce…
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Richiesta di informazioni formale, diretto
It is our intention to…
Az a szándékunk, hogy ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
We carefully considered your proposal and…
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
We are sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

If you need any additional assistance, please contact me.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formale, molto garbato
If we can be of any further assistance, please let us know.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formale, molto garbato
Thanking you in advance…
Előre is megköszönve segítségét...
Formale, molto garbato
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formale, molto garbato
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formale, molto garbato
Please reply as soon as possible because…
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formale, garbato
If you require any further information, feel free to contact me.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formale, garbato
I look forward to the possibility of working together.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formale, garbato
Thank you for your help in this matter.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formale, garbato
I look forward to discussing this with you.
Várom, hogy megbeszéljük
Formale, diretto
If you require more information ...
Ha több információra van szüksége
Formale, diretto
We appreciate your business.
Értékeljük az Önök üzletét
Formale, diretto
Please contact me - my direct telephone number is…
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formale, molto diretto
I look forward to hearing from you soon.
Várom a mihamarabbi válaszát
Meno formale, garbato
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Formale, molto usato, destinatario noto
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Formale, meno usato, destinatario noto
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Regards,
Üdvözlettel,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme