Finlandese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Dear Mr. President,
Arvoisa Herra Presidentti,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Dear Sir,
Hyvä Herra,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Hyvä Rouva,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Hyvä vastaanottaja,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
Hyvä John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dear John,
Hyvä John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
We are writing to you regarding…
Kirjoitamme teille koskien...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
We are writing in connection with...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Further to…
Koskien...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
With reference to…
Viitaten...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
I am writing to enquire about…
Kirjoitan tiedustellakseni...
Meno formale, presentandosi personalmente
I am writing to you on behalf of...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Your company was highly recommended by…
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Would you mind if…
Olisikohan mahdollista...
Richiesta formale, tentativo
Would you be so kind as to…
Olisitteko ystävällisiä ja...
Richiesta formale, tentativo
I would be most obliged if…
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Richiesta formale, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Richiesta formale, molto garbato
I would be grateful if you could...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Richiesta formale, molto garbato
Would you please send me…
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Richiesta formale, garbato
We are interested in obtaining/receiving…
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Richiesta formale, garbato
I must ask you whether...
Haluan kysyä voisiko...
Richiesta formale, garbato
Could you recommend…
Voisitteko suositella...
Richiesta formale, diretto
Would you please send me…
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Richiesta formale, diretto
You are urgently requested to…
Pyydämme teitä välittömästi...
Richiesta formale, molto diretto
We would be grateful if…
Olisimme kiitollisia jos...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
What is your current list price for…
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Richiesta formale specifica, diretto
We are interested in ... and we would like to know ...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Richiesta di informazioni formale, diretto
We understand from your advertisment that you produce…
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Richiesta di informazioni formale, diretto
It is our intention to…
Tavoitteemme on...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
We carefully considered your proposal and…
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
We are sorry to inform you that…
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

If you need any additional assistance, please contact me.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formale, molto garbato
If we can be of any further assistance, please let us know.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formale, molto garbato
Thanking you in advance…
Kiittäen jo etukäteen...
Formale, molto garbato
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formale, molto garbato
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formale, molto garbato
Please reply as soon as possible because…
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formale, garbato
If you require any further information, feel free to contact me.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formale, garbato
I look forward to the possibility of working together.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formale, garbato
Thank you for your help in this matter.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formale, garbato
I look forward to discussing this with you.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formale, diretto
If you require more information ...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formale, diretto
We appreciate your business.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formale, diretto
Please contact me - my direct telephone number is…
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formale, molto diretto
I look forward to hearing from you soon.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Meno formale, garbato
Yours faithfully,
Ystävällisin terveisin,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
Ystävällisin terveisin,
Formale, molto usato, destinatario noto
Respectfully yours,
Kunnioittavasti,
Formale, meno usato, destinatario noto
Kind/Best regards,
Parhain terveisin,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Regards,
Terveisin,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme