Svedese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Αγαπητέ κύριε,
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Αγαπητή κυρία,
Bästa fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Bästa herr eller fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Bäste John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Αγαπητέ Ιωάννη,
Bäste John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Σας γράφουμε σχετικά με...
Vi skriver till er angående ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Vi skriver i samband med ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Σχετικά με...
Vidare till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Αναφορικά με...
Med hänvisning till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Jag skriver för att fråga om ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Θα ήταν δυνατόν...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Richiesta formale, tentativo
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Richiesta formale, tentativo
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Richiesta formale, tentativo
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Richiesta formale, molto garbato
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Richiesta formale, molto garbato
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Richiesta formale, garbato
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Richiesta formale, garbato
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Jag måste fråga er om/angående ...
Richiesta formale, garbato
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Richiesta formale, diretto
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Richiesta formale, diretto
Σας ζητείται επειγόντως να...
Vi ber er omgående att ...
Richiesta formale, molto diretto
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Richiesta formale specifica, diretto
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Η πρόθεσή μας είναι να...
Vi har för avsikt att ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formale, molto garbato
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formale, molto garbato
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Tack på förhand...
Formale, molto garbato
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formale, molto garbato
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formale, molto garbato
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formale, garbato
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formale, garbato
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formale, garbato
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formale, garbato
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formale, diretto
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Om ni behöver mer information ...
Formale, diretto
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formale, diretto
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formale, molto diretto
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Meno formale, garbato
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Med vänlig hälsning,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Μετά τιμής,
Med vänliga hälsningar,
Formale, molto usato, destinatario noto
Με εκτίμηση,
Med vänlig hälsning,
Formale, meno usato, destinatario noto
θερμοί χαιρετισμοί,
Vänliga hälsningar,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Χαιρετισμοί,
Hälsningar,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme