Nederlandese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Geachte heer President
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Αγαπητέ κύριε,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Αγαπητή κυρία,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Αγαπητέ Ιωάννη,
Beste Jan
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Σας γράφουμε σχετικά με...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Wij schrijven u in verband met ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Σχετικά με...
Met betrekking tot ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Αναφορικά με...
Ten aanzien van ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Θα ήταν δυνατόν...
Zou u het erg vinden om ...
Richiesta formale, tentativo
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Richiesta formale, tentativo
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Richiesta formale, tentativo
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Richiesta formale, molto garbato
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Richiesta formale, molto garbato
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Richiesta formale, garbato
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Richiesta formale, garbato
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Ik zou u willen vragen, of ...
Richiesta formale, garbato
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Kunt u ... aanbevelen ...
Richiesta formale, diretto
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Richiesta formale, diretto
Σας ζητείται επειγόντως να...
U wordt dringend verzocht ...
Richiesta formale, molto diretto
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Richiesta formale specifica, diretto
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Η πρόθεσή μας είναι να...
Het is ons oogmerk om ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formale, molto garbato
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formale, molto garbato
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Bij voorbaat dank.
Formale, molto garbato
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formale, molto garbato
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formale, molto garbato
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formale, garbato
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formale, garbato
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formale, garbato
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formale, garbato
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formale, diretto
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formale, diretto
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Wij waarderen u als klant.
Formale, diretto
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formale, molto diretto
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Ik hoor graag van u.
Meno formale, garbato
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Μετά τιμής,
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
Με εκτίμηση,
Hoogachtend,
Formale, meno usato, destinatario noto
θερμοί χαιρετισμοί,
Met de beste groeten,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Χαιρετισμοί,
Groeten,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme