Svedese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Arvoisa Herra Presidentti,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Hyvä Rouva,
Bästa fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Hyvä vastaanottaja,
Bästa herr eller fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Hyvä John Smith,
Bäste John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Hyvä John,
Bäste John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Kirjoitamme teille koskien...
Vi skriver till er angående ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver i samband med ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Koskien...
Vidare till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Viitaten...
Med hänvisning till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Kirjoitan tiedustellakseni...
Jag skriver för att fråga om ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Olisikohan mahdollista...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Richiesta formale, tentativo
Olisitteko ystävällisiä ja...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Richiesta formale, tentativo
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Richiesta formale, tentativo
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Richiesta formale, molto garbato
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Richiesta formale, molto garbato
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Richiesta formale, garbato
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Richiesta formale, garbato
Haluan kysyä voisiko...
Jag måste fråga er om/angående ...
Richiesta formale, garbato
Voisitteko suositella...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Richiesta formale, diretto
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Richiesta formale, diretto
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi ber er omgående att ...
Richiesta formale, molto diretto
Olisimme kiitollisia jos...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Richiesta formale specifica, diretto
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Tavoitteemme on...
Vi har för avsikt att ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formale, molto garbato
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formale, molto garbato
Kiittäen jo etukäteen...
Tack på förhand...
Formale, molto garbato
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formale, molto garbato
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formale, molto garbato
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formale, garbato
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formale, garbato
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formale, garbato
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formale, garbato
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formale, diretto
Jos tarvitsette lisätietoja...
Om ni behöver mer information ...
Formale, diretto
Arvostamme asiakkuuttanne.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formale, diretto
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formale, molto diretto
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Meno formale, garbato
Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Ystävällisin terveisin,
Med vänliga hälsningar,
Formale, molto usato, destinatario noto
Kunnioittavasti,
Med vänlig hälsning,
Formale, meno usato, destinatario noto
Parhain terveisin,
Vänliga hälsningar,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Terveisin,
Hälsningar,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme