Esperanto | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Arvoisa Herra Presidentti,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Hyvä Herra,
Estimata sinjoro,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Hyvä Rouva,
Estimata sinjorino,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Hyvä vastaanottaja,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Hyvät vastaanottajat,
Estimataj sinjoroj,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Hyvät vastaanottajat,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Hyvä herra Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Hyvä rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Hyvä neiti Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Hyvä neiti / rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Hyvä John Smith,
Estimata John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Hyvä John,
Estimata John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Kirjoitamme teille koskien...
Ni skribas al vi pri...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Kirjoitamme teille liittyen...
Ni skribas en rilato kun...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Koskien...
Plu al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Viitaten...
Kun referenco al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mi skribas por demandi pri...
Meno formale, presentandosi personalmente
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Mi skribas al vi nome de...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Olisikohan mahdollista...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Richiesta formale, tentativo
Olisitteko ystävällisiä ja...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Richiesta formale, tentativo
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Mi estus plej dankema, se...
Richiesta formale, tentativo
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Richiesta formale, molto garbato
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Mi estus dankema, se vi povus...
Richiesta formale, molto garbato
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, garbato
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Richiesta formale, garbato
Haluan kysyä voisiko...
Mi devas peti vin, ĉu...
Richiesta formale, garbato
Voisitteko suositella...
Ĉu vi povas rekomendi...
Richiesta formale, diretto
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, diretto
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi estas urĝe petita al...
Richiesta formale, molto diretto
Olisimme kiitollisia jos...
Ni estus dankemaj, se...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Richiesta formale specifica, diretto
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Tavoitteemme on...
Ĝi estas nia intenco...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formale, molto garbato
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formale, molto garbato
Kiittäen jo etukäteen...
Antaŭdankon…
Formale, molto garbato
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formale, molto garbato
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formale, molto garbato
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formale, garbato
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formale, garbato
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formale, garbato
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formale, garbato
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formale, diretto
Jos tarvitsette lisätietoja...
Se vi bezonas pli informon...
Formale, diretto
Arvostamme asiakkuuttanne.
Ni dankas vian negocon.
Formale, diretto
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formale, molto diretto
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Meno formale, garbato
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formale, molto usato, destinatario noto
Kunnioittavasti,
Altestime,
Formale, meno usato, destinatario noto
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Terveisin,
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme