Cinese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Arvoisa Herra Presidentti,
尊敬的主席先生,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Hyvä Rouva,
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Hyvä vastaanottaja,
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Hyvä John,
亲爱的约翰,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Kirjoitamme teille koskien...
我们因为...给您写信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Kirjoitamme teille liittyen...
我们写这封信是因为...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Koskien...
因贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Viitaten...
鉴于贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Kirjoitan tiedustellakseni...
我写这封信,想询问关于...的信息
Meno formale, presentandosi personalmente
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
我代表...给您写信
Formale, parlando in nome di qualcun altro
... suositteli yritystänne lämpimästi...
...诚挚推荐贵公司
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Olisikohan mahdollista...
请问您是否介意...
Richiesta formale, tentativo
Olisitteko ystävällisiä ja...
您是否能够...
Richiesta formale, tentativo
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
如果您能...,我将不胜感激
Richiesta formale, tentativo
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Richiesta formale, molto garbato
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
如果您能… ,我将非常感激
Richiesta formale, molto garbato
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
您能将…发送给我吗
Richiesta formale, garbato
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我们对接受/获得...很有兴趣
Richiesta formale, garbato
Haluan kysyä voisiko...
我必须问您是否...
Richiesta formale, garbato
Voisitteko suositella...
您能推荐...吗?
Richiesta formale, diretto
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
您能将...发送给我吗?
Richiesta formale, diretto
Pyydämme teitä välittömästi...
请您尽快按要求将...
Richiesta formale, molto diretto
Olisimme kiitollisia jos...
如果您能...,我们将不胜感激
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Richiesta formale specifica, diretto
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Tavoitteemme on...
我们的意向是...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
很抱歉地通知您...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formale, molto garbato
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formale, molto garbato
Kiittäen jo etukäteen...
提前谢谢您…
Formale, molto garbato
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formale, molto garbato
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formale, molto garbato
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formale, garbato
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formale, garbato
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
我很期待将来有合作的可能性。
Formale, garbato
Kiitos avustanne tässä asiassa.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formale, garbato
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formale, diretto
Jos tarvitsette lisätietoja...
如果您需要更多信息...
Formale, diretto
Arvostamme asiakkuuttanne.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formale, diretto
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
请联系我,我的电话号码是...
Formale, molto diretto
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
期待着尽快得到您的回复。
Meno formale, garbato
Ystävällisin terveisin,
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
Kunnioittavasti,
肃然至上
Formale, meno usato, destinatario noto
Parhain terveisin,
祝好
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Terveisin,
祝好
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme