Russo | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Kara Sinjoro Prezidanto,
Уважаемый г-н президент
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Estimata sinjoro,
Уважаемый г-н ...
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
Уважаемая госпожа
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
Уважаемый...
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Estimata John,
Привет, Иван!
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Ni skribas al vi pri...
Пишем вам по поводу...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ni skribas en rilato kun...
Мы пишем в связи с ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Plu al...
Ввиду...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Kun referenco al...
В отношении...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Mi skribas por demandi pri...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Meno formale, presentandosi personalmente
Mi skribas al vi nome de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ваша компания была рекомендована...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Ĉu vi kontraŭus, se...
Вы не против, если...
Richiesta formale, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Будьте любезны...
Richiesta formale, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
Буду очень благодарен, если...
Richiesta formale, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Richiesta formale, molto garbato
Mi estus dankema, se vi povus...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Richiesta formale, molto garbato
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Не могли бы вы прислать мне...
Richiesta formale, garbato
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Мы заинтересованы в получении...
Richiesta formale, garbato
Mi devas peti vin, ĉu...
Вынужден (с)просить вас...
Richiesta formale, garbato
Ĉu vi povas rekomendi...
Не могли бы вы посоветовать...
Richiesta formale, diretto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Пришлите пожалуйста...
Richiesta formale, diretto
Vi estas urĝe petita al...
Вам необходимо срочно...
Richiesta formale, molto diretto
Ni estus dankemaj, se...
Мы были бы признательны, если..
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Kio estas via nuna listoprezo por...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Richiesta formale specifica, diretto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ĝi estas nia intenco...
Мы намерены...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formale, molto garbato
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formale, molto garbato
Antaŭdankon…
Заранее спасибо...
Formale, molto garbato
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formale, molto garbato
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formale, molto garbato
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formale, garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formale, garbato
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formale, garbato
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formale, garbato
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formale, diretto
Se vi bezonas pli informon...
Если вам необходимо больше информации...
Formale, diretto
Ni dankas vian negocon.
Мы ценим ваш вклад
Formale, diretto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formale, molto diretto
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ
Meno formale, garbato
Altestime,
С уважением...
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
С уважением...
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
С уважением ваш...
Formale, meno usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
С уважением...
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Ĉion bonan,
С уважением...
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme