Rumeno | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Kara Sinjoro Prezidanto,
Stimate Domnule Preşedinte,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Estimata sinjoro,
Stimate Domnule,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
Stimată Doamnă,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
Stimaţi Domni,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
În atenţia celor interesaţi,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Estimata John,
Dragă Mihai,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Ni skribas al vi pri...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ni skribas en rilato kun...
Vă scriem în legătură cu...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Plu al...
În legătură cu...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Kun referenco al...
Referitor la...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Mi skribas por demandi pri...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Meno formale, presentandosi personalmente
Mi skribas al vi nome de...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Ĉu vi kontraŭus, se...
V-ar deranja dacă....
Richiesta formale, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Sunteţi amabil să...
Richiesta formale, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Richiesta formale, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Richiesta formale, molto garbato
Mi estus dankema, se vi povus...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Richiesta formale, molto garbato
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Richiesta formale, garbato
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Ne interesează să obţinem/primim...
Richiesta formale, garbato
Mi devas peti vin, ĉu...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Richiesta formale, garbato
Ĉu vi povas rekomendi...
Îmi puteţi recomanda...
Richiesta formale, diretto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Richiesta formale, diretto
Vi estas urĝe petita al...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Richiesta formale, molto diretto
Ni estus dankemaj, se...
V-am fi recunoscători dacă...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Kio estas via nuna listoprezo por...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Richiesta formale specifica, diretto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ĝi estas nia intenco...
Intenţia noastră este să...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formale, molto garbato
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formale, molto garbato
Antaŭdankon…
Vă mulţumesc anticipat...
Formale, molto garbato
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formale, molto garbato
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formale, molto garbato
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formale, garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formale, garbato
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formale, garbato
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formale, garbato
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formale, diretto
Se vi bezonas pli informon...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formale, diretto
Ni dankas vian negocon.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formale, diretto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formale, molto diretto
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Meno formale, garbato
Altestime,
Cu stimă,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
Cu sinceritate,
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
Cu respect,
Formale, meno usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Ĉion bonan,
Cu bine,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme