Finlandese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Kara Sinjoro Prezidanto,
Arvoisa Herra Presidentti,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä vastaanottaja,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Estimata John,
Hyvä John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Ni skribas al vi pri...
Kirjoitamme teille koskien...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ni skribas en rilato kun...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Plu al...
Koskien...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Kun referenco al...
Viitaten...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Mi skribas por demandi pri...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Meno formale, presentandosi personalmente
Mi skribas al vi nome de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Ĉu vi kontraŭus, se...
Olisikohan mahdollista...
Richiesta formale, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Richiesta formale, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Richiesta formale, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Richiesta formale, molto garbato
Mi estus dankema, se vi povus...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Richiesta formale, molto garbato
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Richiesta formale, garbato
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Richiesta formale, garbato
Mi devas peti vin, ĉu...
Haluan kysyä voisiko...
Richiesta formale, garbato
Ĉu vi povas rekomendi...
Voisitteko suositella...
Richiesta formale, diretto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Richiesta formale, diretto
Vi estas urĝe petita al...
Pyydämme teitä välittömästi...
Richiesta formale, molto diretto
Ni estus dankemaj, se...
Olisimme kiitollisia jos...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Richiesta formale specifica, diretto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ĝi estas nia intenco...
Tavoitteemme on...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formale, molto garbato
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formale, molto garbato
Antaŭdankon…
Kiittäen jo etukäteen...
Formale, molto garbato
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formale, molto garbato
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formale, molto garbato
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formale, garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formale, garbato
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formale, garbato
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formale, garbato
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formale, diretto
Se vi bezonas pli informon...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formale, diretto
Ni dankas vian negocon.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formale, diretto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formale, molto diretto
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Meno formale, garbato
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
Kunnioittavasti,
Formale, meno usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Ĉion bonan,
Terveisin,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme