Nederlandese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Kære Hr. Direktør,
Geachte heer President
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Kære Hr.,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Kære Fru,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Kære Hr./Fru,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Kære Hr./Fru.,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Til hvem det vedkommer,
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Kære Hr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Kære Fru. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Kære Frk. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Kære Fr. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Kære John Smith,
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Kære John,
Beste Jan
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vi skriver til jer angående...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vi skriver i forbindelse med...
Wij schrijven u in verband met ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
I fortsættelse af...
Met betrekking tot ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
I henhold til...
Ten aanzien van ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Jeg skriver til dig på vegne af...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Vil du have noget imod at...
Zou u het erg vinden om ...
Richiesta formale, tentativo
Kunne du være så venlig at...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Richiesta formale, tentativo
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Richiesta formale, tentativo
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Richiesta formale, molto garbato
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Richiesta formale, molto garbato
Vil du være så venlig at sende mig...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Richiesta formale, garbato
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Richiesta formale, garbato
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Ik zou u willen vragen, of ...
Richiesta formale, garbato
Kan du anbefale...
Kunt u ... aanbevelen ...
Richiesta formale, diretto
Kan du venligst sende mig...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Richiesta formale, diretto
Du er snarest anmodet til at...
U wordt dringend verzocht ...
Richiesta formale, molto diretto
Vi vil være taknemmelig hvis...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Richiesta formale specifica, diretto
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Det er vores hensigt at...
Het is ons oogmerk om ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formale, molto garbato
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formale, molto garbato
Tak på forhånd...
Bij voorbaat dank.
Formale, molto garbato
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formale, molto garbato
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formale, molto garbato
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formale, garbato
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formale, garbato
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formale, garbato
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formale, garbato
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formale, diretto
Hvis du ønsker mere information...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formale, diretto
Vi sætter pris på jeres forretning.
Wij waarderen u als klant.
Formale, diretto
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formale, molto diretto
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Ik hoor graag van u.
Meno formale, garbato
Med venlig hilsen
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med venlig hilsen
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
Med respekt,
Hoogachtend,
Formale, meno usato, destinatario noto
Med venlig hilsen
Met de beste groeten,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Med venlig hilsen
Groeten,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme