Rumeno | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

친애하는 사장님께,
Stimate Domnule Preşedinte,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
관계자님께 드립니다.
Stimate Domnule,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
사모님께 드립니다.
Stimată Doamnă,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
관계자님께 드립니다.
Stimate Domnule/Doamnă,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
관계자분들께 드립니다.
Stimaţi Domni,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
관계자분께 드립니다.
În atenţia celor interesaţi,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
친애하는 김철수님,
Stimate Domnule Ionescu,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
친애하는 최수정님,
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
친애하는 김미나님,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
친애하는 신수경님,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
반가운 김미경님,
Dragă Mihai Popescu,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
반가운 철호씨,
Dragă Mihai,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Vă scriem în legătură cu...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
....에 관하여 말씀드리자면,
În legătură cu...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
....에 대해 말씀드리자면,
Referitor la...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Meno formale, presentandosi personalmente
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
V-ar deranja dacă....
Richiesta formale, tentativo
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Sunteţi amabil să...
Richiesta formale, tentativo
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Richiesta formale, tentativo
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Richiesta formale, molto garbato
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Aş fi profund recunoscător dacă...
Richiesta formale, molto garbato
....을 보내주시겠습니까?
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Richiesta formale, garbato
....을 받아보고 싶습니다.
Ne interesează să obţinem/primim...
Richiesta formale, garbato
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Richiesta formale, garbato
...을 추천해주시겠습니까?
Îmi puteţi recomanda...
Richiesta formale, diretto
...을 보내주시겠습니까?
Trimiteţi-mi, vă rog...
Richiesta formale, diretto
신속히 ...을 하십시오.
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Richiesta formale, molto diretto
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
V-am fi recunoscători dacă...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Richiesta formale specifica, diretto
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Richiesta di informazioni formale, diretto
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Richiesta di informazioni formale, diretto
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Intenţia noastră este să...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formale, molto garbato
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formale, molto garbato
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Vă mulţumesc anticipat...
Formale, molto garbato
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formale, molto garbato
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formale, molto garbato
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formale, garbato
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formale, garbato
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formale, garbato
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formale, garbato
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formale, diretto
더 많은 정보를 원하시면...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formale, diretto
당신의 노고에 감사드립니다.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formale, diretto
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formale, molto diretto
곧 답장을 받고 싶습니다.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Meno formale, garbato
... 드림,
Cu stimă,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
... 드림,
Cu sinceritate,
Formale, molto usato, destinatario noto
... 올림,
Cu respect,
Formale, meno usato, destinatario noto
... 보냄,
Toate cele bune,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
... 가,
Cu bine,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme