Polacco | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

친애하는 사장님께,
Szanowny Panie Prezydencie,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
사모님께 드립니다.
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
관계자분들께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
관계자분께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
친애하는 김철수님,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
친애하는 최수정님,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
친애하는 김미나님,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
친애하는 신수경님,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
반가운 김미경님,
Szanowny Panie,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
반가운 철호씨,
Drogi Tomaszu,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w związku z...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
....에 관하여 말씀드리자면,
W nawiązaniu do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
....에 대해 말씀드리자면,
Nawiązując do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Meno formale, presentandosi personalmente
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Richiesta formale, tentativo
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Richiesta formale, tentativo
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Richiesta formale, tentativo
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Richiesta formale, molto garbato
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Richiesta formale, molto garbato
....을 보내주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Richiesta formale, garbato
....을 받아보고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Richiesta formale, garbato
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Chciałbym zapytać, czy...
Richiesta formale, garbato
...을 추천해주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Richiesta formale, diretto
...을 보내주시겠습니까?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Richiesta formale, diretto
신속히 ...을 하십시오.
Proszę o pilne...
Richiesta formale, molto diretto
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Richiesta formale specifica, diretto
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Richiesta di informazioni formale, diretto
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Richiesta di informazioni formale, diretto
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Z przykrością informujemy, że...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Z góry dziękuję...
Formale, molto garbato
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formale, molto garbato
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formale, garbato
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formale, garbato
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formale, garbato
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formale, garbato
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formale, diretto
더 많은 정보를 원하시면...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formale, diretto
당신의 노고에 감사드립니다.
Doceniamy Państwa pracę.
Formale, diretto
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formale, molto diretto
곧 답장을 받고 싶습니다.
Czekam na Pana odpowiedź.
Meno formale, garbato
... 드림,
Z wyrazami szacunku,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
... 드림,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formale, molto usato, destinatario noto
... 올림,
Z poważaniem,
Formale, meno usato, destinatario noto
... 보냄,
Pozdrawiam serdecznie,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
... 가,
Pozdrawiam,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme