Rumeno | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

尊敬的主席先生,
Stimate Domnule Preşedinte,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
尊敬的先生,
Stimate Domnule,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
尊敬的女士,
Stimată Doamnă,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
尊敬的先生/女士,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
尊敬的先生们,
Stimaţi Domni,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
尊敬的收信人,
În atenţia celor interesaţi,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
尊敬的史密斯先生,
Stimate Domnule Ionescu,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
尊敬的史密斯女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
尊敬的史密斯小姐,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
尊敬的史密斯小姐/女士,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
亲爱的约翰 史密斯,
Dragă Mihai Popescu,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
亲爱的约翰,
Dragă Mihai,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
我们因为...给您写信
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
我们写这封信是因为...
Vă scriem în legătură cu...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
因贵公司...
În legătură cu...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
鉴于贵公司...
Referitor la...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
我写这封信,想询问关于...的信息
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Meno formale, presentandosi personalmente
我代表...给您写信
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
...诚挚推荐贵公司
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

请问您是否介意...
V-ar deranja dacă....
Richiesta formale, tentativo
您是否能够...
Sunteţi amabil să...
Richiesta formale, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Richiesta formale, tentativo
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Richiesta formale, molto garbato
如果您能… ,我将非常感激
Aş fi profund recunoscător dacă...
Richiesta formale, molto garbato
您能将…发送给我吗
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Richiesta formale, garbato
我们对接受/获得...很有兴趣
Ne interesează să obţinem/primim...
Richiesta formale, garbato
我必须问您是否...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Richiesta formale, garbato
您能推荐...吗?
Îmi puteţi recomanda...
Richiesta formale, diretto
您能将...发送给我吗?
Trimiteţi-mi, vă rog...
Richiesta formale, diretto
请您尽快按要求将...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Richiesta formale, molto diretto
如果您能...,我们将不胜感激
V-am fi recunoscători dacă...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Richiesta formale specifica, diretto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Richiesta di informazioni formale, diretto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Richiesta di informazioni formale, diretto
我们的意向是...
Intenţia noastră este să...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
我们仔细考虑了您的建议和...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
很抱歉地通知您...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formale, molto garbato
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formale, molto garbato
提前谢谢您…
Vă mulţumesc anticipat...
Formale, molto garbato
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formale, molto garbato
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formale, molto garbato
麻烦您请尽快回复,因为...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formale, garbato
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formale, garbato
我很期待将来有合作的可能性。
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formale, garbato
谢谢您在这件事上的帮忙。
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formale, garbato
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formale, diretto
如果您需要更多信息...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formale, diretto
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formale, diretto
请联系我,我的电话号码是...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formale, molto diretto
期待着尽快得到您的回复。
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Meno formale, garbato
此致
Cu stimă,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
此致
敬礼
Cu sinceritate,
Formale, molto usato, destinatario noto
肃然至上
Cu respect,
Formale, meno usato, destinatario noto
祝好
Toate cele bune,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
祝好
Cu bine,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme