Nederlandese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
尊敬的先生,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
亲爱的约翰,
Beste Jan
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
我们因为...给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
我们写这封信是因为...
Wij schrijven u in verband met ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
我写这封信,想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Meno formale, presentandosi personalmente
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Richiesta formale, tentativo
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Richiesta formale, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Richiesta formale, tentativo
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Richiesta formale, molto garbato
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Richiesta formale, molto garbato
您能将…发送给我吗
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Richiesta formale, garbato
我们对接受/获得...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Richiesta formale, garbato
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Richiesta formale, garbato
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Richiesta formale, diretto
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Richiesta formale, diretto
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Richiesta formale, molto diretto
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Richiesta formale specifica, diretto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formale, molto garbato
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formale, molto garbato
提前谢谢您…
Bij voorbaat dank.
Formale, molto garbato
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formale, molto garbato
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formale, molto garbato
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formale, garbato
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formale, garbato
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formale, garbato
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formale, garbato
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formale, diretto
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formale, diretto
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Formale, diretto
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formale, molto diretto
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Meno formale, garbato
此致
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
肃然至上
Hoogachtend,
Formale, meno usato, destinatario noto
祝好
Met de beste groeten,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
祝好
Groeten,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme