Ungherese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Vážený pane prezidente,
Tisztelt Elnök Úr!
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Vážený pane,
Tisztelt Uram!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
Tisztelt Hölgyem!
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane/Vážená paní,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
Tisztelt Uraim!
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Milý Johne Smith,
Kedves Smith John!
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Milý Johne,
Kedves John!
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Obracíme se na vás ohledně...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Píšeme vám ve spojitosti s...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
V návaznosti na...
Továbbá...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
V návaznosti na...
A ....ajánlásával ....
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Píši vám, abych vás informoval o...
Érdeklődnék, hogy ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Píši Vám jménem...
X nevében írok Önnek ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Vaše společnost mi byla doporučena...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Vadilo by Vám, kdyby...
Nem bánná, ha ...
Richiesta formale, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Le lennék kötelezve, ha ...
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Richiesta formale, molto garbato
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Richiesta formale, molto garbato
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Richiesta formale, garbato
Máme zájem o získání/obdržení...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Richiesta formale, garbato
Musím vás požádat, zda...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Richiesta formale, garbato
Mohl(a) byste doporučit...
Tudna ajánlani ...
Richiesta formale, diretto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
El tudná nekem küldeni a ...
Richiesta formale, diretto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Kérem, hogy sürgősen ...
Richiesta formale, molto diretto
Byli bychom vděční, kdyby...
Hálásak lennék, ha ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Richiesta formale specifica, diretto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Naším záměrem je, aby...
Az a szándékunk, hogy ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Je nám líto vás informovat, že...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formale, molto garbato
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formale, molto garbato
Děkuji Vám předem...
Előre is megköszönve segítségét...
Formale, molto garbato
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formale, molto garbato
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formale, molto garbato
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formale, garbato
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formale, garbato
Těším se na možnou spolupráci.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formale, garbato
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formale, garbato
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Várom, hogy megbeszéljük
Formale, diretto
Pokud budete potřebovat více informací...
Ha több információra van szüksége
Formale, diretto
Vážíme si vaší práce.
Értékeljük az Önök üzletét
Formale, diretto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formale, molto diretto
Těším se na Vaší odpověď.
Várom a mihamarabbi válaszát
Meno formale, garbato
S pozdravem,
Tisztelettel,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Se srdečným pozdravem,
Tisztelettel,
Formale, molto usato, destinatario noto
S úctou,
Tisztelettel,
Formale, meno usato, destinatario noto
Se srdečným pozdravem,
Üdvözlettel,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
S pozdravem, / Zdravím,
Üdvözlettel,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme