Russo | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Vážený pane prezidente,
Уважаемый г-н президент
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Vážený pane,
Уважаемый г-н ...
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
Уважаемая госпожа
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane/Vážená paní,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
Уважаемые...
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Milý Johne Smith,
Уважаемый...
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Milý Johne,
Привет, Иван!
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Obracíme se na vás ohledně...
Пишем вам по поводу...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Píšeme vám ve spojitosti s...
Мы пишем в связи с ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
V návaznosti na...
Ввиду...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
V návaznosti na...
В отношении...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Píši vám, abych vás informoval o...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Meno formale, presentandosi personalmente
Píši Vám jménem...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ваша компания была рекомендована...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Vadilo by Vám, kdyby...
Вы не против, если...
Richiesta formale, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Будьте любезны...
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Буду очень благодарен, если...
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Richiesta formale, molto garbato
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Richiesta formale, molto garbato
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Не могли бы вы прислать мне...
Richiesta formale, garbato
Máme zájem o získání/obdržení...
Мы заинтересованы в получении...
Richiesta formale, garbato
Musím vás požádat, zda...
Вынужден (с)просить вас...
Richiesta formale, garbato
Mohl(a) byste doporučit...
Не могли бы вы посоветовать...
Richiesta formale, diretto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Пришлите пожалуйста...
Richiesta formale, diretto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Вам необходимо срочно...
Richiesta formale, molto diretto
Byli bychom vděční, kdyby...
Мы были бы признательны, если..
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Richiesta formale specifica, diretto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Naším záměrem je, aby...
Мы намерены...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Je nám líto vás informovat, že...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formale, molto garbato
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formale, molto garbato
Děkuji Vám předem...
Заранее спасибо...
Formale, molto garbato
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formale, molto garbato
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formale, molto garbato
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formale, garbato
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formale, garbato
Těším se na možnou spolupráci.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formale, garbato
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formale, garbato
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formale, diretto
Pokud budete potřebovat více informací...
Если вам необходимо больше информации...
Formale, diretto
Vážíme si vaší práce.
Мы ценим ваш вклад
Formale, diretto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formale, molto diretto
Těším se na Vaší odpověď.
Надеюсь на скорый ответ
Meno formale, garbato
S pozdravem,
С уважением...
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Formale, molto usato, destinatario noto
S úctou,
С уважением ваш...
Formale, meno usato, destinatario noto
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
S pozdravem, / Zdravím,
С уважением...
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme