Danese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Vážený pane prezidente,
Kære Hr. Direktør,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Vážený pane,
Kære Hr.,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
Kære Fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane/Vážená paní,
Kære Hr./Fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem det vedkommer,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Milý Johne,
Kære John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver til jer angående...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i forbindelse med...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
V návaznosti na...
I fortsættelse af...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
V návaznosti na...
I henhold til...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Píši vám, abych vás informoval o...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Meno formale, presentandosi personalmente
Píši Vám jménem...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Vadilo by Vám, kdyby...
Vil du have noget imod at...
Richiesta formale, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Kunne du være så venlig at...
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Richiesta formale, molto garbato
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Richiesta formale, molto garbato
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Vil du være så venlig at sende mig...
Richiesta formale, garbato
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Richiesta formale, garbato
Musím vás požádat, zda...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Richiesta formale, garbato
Mohl(a) byste doporučit...
Kan du anbefale...
Richiesta formale, diretto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kan du venligst sende mig...
Richiesta formale, diretto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Du er snarest anmodet til at...
Richiesta formale, molto diretto
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Richiesta formale specifica, diretto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Naším záměrem je, aby...
Det er vores hensigt at...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Je nám líto vás informovat, že...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formale, molto garbato
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formale, molto garbato
Děkuji Vám předem...
Tak på forhånd...
Formale, molto garbato
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formale, molto garbato
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formale, molto garbato
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formale, garbato
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formale, garbato
Těším se na možnou spolupráci.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formale, garbato
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formale, garbato
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formale, diretto
Pokud budete potřebovat více informací...
Hvis du ønsker mere information...
Formale, diretto
Vážíme si vaší práce.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formale, diretto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formale, molto diretto
Těším se na Vaší odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Meno formale, garbato
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Formale, molto usato, destinatario noto
S úctou,
Med respekt,
Formale, meno usato, destinatario noto
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
S pozdravem, / Zdravím,
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme