Coreano | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Vážený pane prezidente,
친애하는 사장님께,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Vážený pane,
관계자님께 드립니다.
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
사모님께 드립니다.
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane/Vážená paní,
관계자님께 드립니다.
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
관계자분들께 드립니다.
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
관계자분께 드립니다.
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
친애하는 김철수님,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
친애하는 최수정님,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
친애하는 김미나님,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
친애하는 신수경님,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Milý Johne Smith,
반가운 김미경님,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Milý Johne,
반가운 철호씨,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Obracíme se na vás ohledně...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Píšeme vám ve spojitosti s...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
V návaznosti na...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
V návaznosti na...
....에 대해 말씀드리자면,
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Píši vám, abych vás informoval o...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Meno formale, presentandosi personalmente
Píši Vám jménem...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Vaše společnost mi byla doporučena...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Vadilo by Vám, kdyby...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Richiesta formale, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Richiesta formale, molto garbato
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Richiesta formale, molto garbato
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
....을 보내주시겠습니까?
Richiesta formale, garbato
Máme zájem o získání/obdržení...
....을 받아보고 싶습니다.
Richiesta formale, garbato
Musím vás požádat, zda...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Richiesta formale, garbato
Mohl(a) byste doporučit...
...을 추천해주시겠습니까?
Richiesta formale, diretto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...을 보내주시겠습니까?
Richiesta formale, diretto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
신속히 ...을 하십시오.
Richiesta formale, molto diretto
Byli bychom vděční, kdyby...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaký je váš aktuální ceník pro...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Richiesta formale specifica, diretto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Richiesta di informazioni formale, diretto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Richiesta di informazioni formale, diretto
Naším záměrem je, aby...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Je nám líto vás informovat, že...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formale, molto garbato
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formale, molto garbato
Děkuji Vám předem...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formale, molto garbato
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formale, molto garbato
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formale, molto garbato
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formale, garbato
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formale, garbato
Těším se na možnou spolupráci.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formale, garbato
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formale, garbato
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formale, diretto
Pokud budete potřebovat více informací...
더 많은 정보를 원하시면...
Formale, diretto
Vážíme si vaší práce.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formale, diretto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formale, molto diretto
Těším se na Vaší odpověď.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Meno formale, garbato
S pozdravem,
... 드림,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Se srdečným pozdravem,
... 드림,
Formale, molto usato, destinatario noto
S úctou,
... 올림,
Formale, meno usato, destinatario noto
Se srdečným pozdravem,
... 보냄,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
S pozdravem, / Zdravím,
... 가,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme