Vietnamita | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

السيد الرئيس المحترم،
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
سيدي المحترم،
Thưa ông,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
السيدة المحترمة،
Thưa bà,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Thưa ông/bà,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
السادة المحترمون،
Thưa các ông bà,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
إلى مَنْ يهمّه الأمر،
Thưa ông/bà,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
السيد أحمد المحترم،
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
السيدة نادية المحترمة،
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
عزيزتي الآنسة نادية،
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
عزيزتي السيدة نادية،
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
عزيزي أحمد كرم،
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
عزيزي أحمد،
Gửi ông A,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
نكتب لكم بخصوص...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
نكتب لكم بخصوص...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
وعلاوة على ذلك...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
بالنسبة إلى...
Về việc/vấn đề...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
أكتب للاستفسار عن...
Tôi viết thư này để nói về...
Meno formale, presentandosi personalmente
أكتب إليك نيابة عن...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formale, parlando in nome di qualcun altro
لقد تم ترشيح شركتم...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

هل تمانع لو...
Liệu ông/bà có phiền...
Richiesta formale, tentativo
هلاّ تفضلت بـ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Richiesta formale, tentativo
سأكون ممتنّا إذا...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Richiesta formale, tentativo
سنكون في غاية الامتنان إذا تكرمت بإرسال معلومات أكثر بخصوص...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Richiesta formale, molto garbato
سأكون شاكرا إذا تكرمت...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Richiesta formale, molto garbato
هل تستطيع من فضلك أن ترسل لي...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Richiesta formale, garbato
نحن مهتمون بالحصول \ استقبال...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Richiesta formale, garbato
يجب أنْ أسألك ما إذا
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Richiesta formale, garbato
هل تستطيع أنْ توصي بأن...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Richiesta formale, diretto
هل تستطيع أن ترسل لي من فضلك...
Ông/bà vui lòng gửi...
Richiesta formale, diretto
مطلوب منكم أن... بشكل عاجل
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Richiesta formale, molto diretto
سنكون مُمتنين لو...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Richiesta formale specifica, diretto
نحن مهتمون بـ... ونَودّ أن نعرف...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Richiesta di informazioni formale, diretto
نفهم من إعلانك أنك تنتج...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Richiesta di informazioni formale, diretto
لدينا نية في أنْ...…
Chúng tôi dự định...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
لقد درسنا اقتراحك بعناية و...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
يؤسفنا أن نعلمك أنّ...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

أرجو أنْ تتصل بي، إذا احتجت أي مساعدة إضافية
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formale, molto garbato
نرجو أن تعلمنا إذا كان بمستطاعنا أن نقدم لك أي مساعدة إضافية.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formale, molto garbato
لك منا بالغ الشكر مسبقا...
Xin chân thành cảm ơn...
Formale, molto garbato
أرجو ألاّ تتردد في الاتصال بي إذا احتجت أي معلومات إضافية.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formale, molto garbato
سأكون ممنونا لك كل الامتنان إذا كان بوسعك أن تنظر في هذا المسألة بأسرع وقت ممكن.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formale, molto garbato
أرجو أن تردّ بأسرع وقت ممكن لأنّ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formale, garbato
لا تتردّد في الاتصال بي إذا كنت محتاجا لأيّ معلومات إضافية.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formale, garbato
وإنني لأتطلع إلى إمكانية العمل معا.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formale, garbato
شكرا لمساعدتك في هذه المسألة.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formale, garbato
وإنني لأتطلع إلى مناقشة هذا الأمر معك.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formale, diretto
إذا كنت محتاجا إلى معلومات أكثر ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formale, diretto
أقدر تعاملك معنا.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formale, diretto
أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formale, molto diretto
وفي انتظار ردّكم، تقبلوا مني فائق عبارات الاحترام.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Meno formale, garbato
مع خالص التحية والاحترام،
Kính thư,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
تقبلوا مني فائق عبارات الإخلاصِ،
Kính thư,
Formale, molto usato, destinatario noto
كل المودة والاحترام،
Trân trọng,
Formale, meno usato, destinatario noto
تحياتي الحارة،
Thân ái,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
تحياتي،
Thân ái,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme