Russo | Frasario - Business | Fatture

Fatture - Prospetto

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formale, molto garbato
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formale, garbato
Proformafakturan kommer att faxas.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formale, diretto
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Оплата сразу после доставки товара
Formale, diretto
Det totala betalningsbeloppet är ...
Общая сумма...
Formale, diretto
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Мы выписываем счета только в евро
Formale, molto diretto

Fatture - Promemoria

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formale, molto garbato
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formale, garbato
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formale, garbato
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formale, garbato
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formale, diretto
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formale, diretto
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Мы еще не получили оплату за...
Formale, molto diretto
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formale, molto diretto
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formale, garbato