Nederlandese | Frasario - Business | Fatture

Fatture - Prospetto

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formale, molto garbato
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formale, garbato
Proformafakturan kommer att faxas.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formale, diretto
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formale, diretto
Det totala betalningsbeloppet är ...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formale, diretto
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formale, molto diretto

Fatture - Promemoria

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formale, molto garbato
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formale, garbato
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formale, garbato
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formale, garbato
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formale, diretto
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formale, diretto
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formale, molto diretto
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formale, molto diretto
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formale, garbato