Ceco | Frasario - Business | Fatture

Fatture - Prospetto

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formale, molto garbato
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formale, garbato
Proformafakturan kommer att faxas.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formale, diretto
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formale, diretto
Det totala betalningsbeloppet är ...
Celková splatná částka je...
Formale, diretto
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formale, molto diretto

Fatture - Promemoria

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formale, molto garbato
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formale, garbato
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formale, garbato
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formale, garbato
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formale, diretto
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formale, diretto
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formale, molto diretto
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formale, molto diretto
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formale, garbato