Svedese | Frasario - Business | Fatture

Fatture - Prospetto

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Formale, molto garbato
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Formale, garbato
Мы пришлем вам счет по факсу
Proformafakturan kommer att faxas.
Formale, diretto
Оплата сразу после доставки товара
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Formale, diretto
Общая сумма...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Formale, diretto
Мы выписываем счета только в евро
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Formale, molto diretto

Fatture - Promemoria

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Formale, molto garbato
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Formale, garbato
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Formale, garbato
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Formale, garbato
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Formale, diretto
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Formale, diretto
Мы еще не получили оплату за...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Formale, molto diretto
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Formale, molto diretto
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Formale, garbato