Nederlandese | Frasario - Business | Fatture

Fatture - Prospetto

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formale, molto garbato
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formale, garbato
Мы пришлем вам счет по факсу
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formale, diretto
Оплата сразу после доставки товара
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formale, diretto
Общая сумма...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formale, diretto
Мы выписываем счета только в евро
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formale, molto diretto

Fatture - Promemoria

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formale, molto garbato
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formale, garbato
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formale, garbato
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formale, garbato
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formale, diretto
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formale, diretto
Мы еще не получили оплату за...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formale, molto diretto
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formale, molto diretto
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formale, garbato