Ceco | Frasario - Business | Fatture

Fatture - Prospetto

Merci de régler le montant suivant...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formale, molto garbato
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formale, garbato
La facture pro forma sera faxée.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formale, diretto
Réglable directement après réception des biens.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formale, diretto
La montant total à payer est de...
Celková splatná částka je...
Formale, diretto
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formale, molto diretto

Fatture - Promemoria

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formale, molto garbato
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formale, garbato
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formale, garbato
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formale, garbato
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formale, diretto
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formale, diretto
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formale, molto diretto
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formale, molto diretto
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formale, garbato