Svedese | Frasario - Business | Fatture

Fatture - Prospetto

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Formale, molto garbato
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Formale, garbato
La proforma fakturo estos faksato.
Proformafakturan kommer att faxas.
Formale, diretto
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Formale, diretto
La tuta pagebla kvanto estas...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Formale, diretto
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Formale, molto diretto

Fatture - Promemoria

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Formale, molto garbato
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Formale, garbato
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Formale, garbato
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Formale, garbato
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Formale, diretto
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Formale, diretto
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Formale, molto diretto
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Formale, molto diretto
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Formale, garbato