Ceco | Frasario - Business | Fatture

Fatture - Prospetto

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formale, molto garbato
Vi trovos la fakturon no. ... por...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formale, garbato
La proforma fakturo estos faksato.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formale, diretto
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formale, diretto
La tuta pagebla kvanto estas...
Celková splatná částka je...
Formale, diretto
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formale, molto diretto

Fatture - Promemoria

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formale, molto garbato
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formale, garbato
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formale, garbato
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formale, garbato
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formale, diretto
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formale, diretto
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formale, molto diretto
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formale, molto diretto
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formale, garbato