Polacco | Frasario - Business | Fatture

Fatture - Prospetto

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formale, molto garbato
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formale, garbato
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formale, diretto
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Płatne przy odbiorze.
Formale, diretto
Det totale beløb der skal betales er...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formale, diretto
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formale, molto diretto

Fatture - Promemoria

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formale, molto garbato
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formale, garbato
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formale, garbato
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formale, garbato
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formale, diretto
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formale, diretto
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formale, molto diretto
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formale, molto diretto
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formale, garbato