Francese | Frasario - Business | Fatture

Fatture - Prospetto

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Merci de régler le montant suivant...
Formale, molto garbato
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Formale, garbato
Proforma fakturaen vil blive faxet.
La facture pro forma sera faxée.
Formale, diretto
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Réglable directement après réception des biens.
Formale, diretto
Det totale beløb der skal betales er...
La montant total à payer est de...
Formale, diretto
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Formale, molto diretto

Fatture - Promemoria

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Formale, molto garbato
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Formale, garbato
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Formale, garbato
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Formale, garbato
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Formale, diretto
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Formale, diretto
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Formale, molto diretto
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Formale, molto diretto
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Formale, garbato