Russo | Frasario - Business | Fatture

Fatture - Prospetto

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formale, molto garbato
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formale, garbato
Proforma faktura bude poslána faxem.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formale, diretto
Splatné ihned po obdržení zboží.
Оплата сразу после доставки товара
Formale, diretto
Celková splatná částka je...
Общая сумма...
Formale, diretto
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Мы выписываем счета только в евро
Formale, molto diretto

Fatture - Promemoria

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formale, molto garbato
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formale, garbato
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formale, garbato
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formale, garbato
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formale, diretto
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formale, diretto
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Мы еще не получили оплату за...
Formale, molto diretto
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formale, molto diretto
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formale, garbato