Inglese | Frasario - Business | Fatture

Fatture - Prospetto

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
For my services I kindly request the following payment…
Formale, molto garbato
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Please find enclosed invoice no. … for …
Formale, garbato
Proforma faktura bude poslána faxem.
The pro forma invoice will be faxed.
Formale, diretto
Splatné ihned po obdržení zboží.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Formale, diretto
Celková splatná částka je...
The total amount payable is…
Formale, diretto
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Formale, molto diretto

Fatture - Promemoria

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
May we remind you that your payment for...is overdue.
Formale, molto garbato
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Formale, garbato
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Formale, garbato
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Formale, garbato
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Formale, diretto
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Please send your payment promptly.
Formale, diretto
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
We have not yet received payment for…
Formale, molto diretto
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Formale, molto diretto
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Formale, garbato