Tedesco | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Sehr geehrter Herr Präsident,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
เรียน ท่านผู้ชาย
Sehr geehrter Herr,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
เรียน ท่านผู้หญิง
Sehr geehrte Frau,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
ถึงท่านทั้งหลาย
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Lieber Herr Schmidt,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
เรียน จอห์น
Lieber Johann,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
เราเขียนติดต่อกับ...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
เนื่องมาจาก...
Bezug nehmend auf...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
เขียนอ้างอิงถึง...
In Bezug auf...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Meno formale, presentandosi personalmente
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Richiesta formale, tentativo
คุณจะช่วยกรุณา...
Wären Sie so freundlich...
Richiesta formale, tentativo
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Richiesta formale, tentativo
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Richiesta formale, molto garbato
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Richiesta formale, molto garbato
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Richiesta formale, garbato
เราสนใจที่จะรับ...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Richiesta formale, garbato
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Richiesta formale, garbato
คุณช่วยแนะนำ...
Können Sie ... empfehlen...
Richiesta formale, diretto
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Richiesta formale, diretto
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Sie werden dringlichst gebeten...
Richiesta formale, molto diretto
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Richiesta formale specifica, diretto
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Richiesta di informazioni formale, diretto
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Wir beabsichtigen...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formale, rifiuto o disinteresse
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Der Anhang ist im ...-Format.
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formale, garbato
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Fromale, molto garbato
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formale, molto garbato
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Vielen Dank im Voraus...
Formale, molto garbato
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formale, molto garbato
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formale, molto garbato
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formale, garbato
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formale, garbato
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formale, garbato
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formale, garbato
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formale, diretto
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formale, diretto
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formale, diretto
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formale, molto diretto
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Meno formale, garbato
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Mit freundlichen Grüßen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
ด้วยความจริงใจ
Mit freundlichen Grüßen
Formale, molto usato, destinatario noto
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hochachtungsvoll
Formale, meno usato, destinatario noto
ด้วยความเคารพ
Herzliche Grüße
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
ด้วยความเคารพ
Grüße
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme