Polacco | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Szanowny Panie Prezydencie,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
เรียน ท่านผู้ชาย
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
เรียน ท่านผู้หญิง
Drogi/Szanowny Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
ถึงท่านทั้งหลาย
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Szanowny Panie,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
เรียน จอห์น
Drogi Tomaszu,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
เราเขียนติดต่อกับ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
เนื่องมาจาก...
W nawiązaniu do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
เขียนอ้างอิงถึง...
Nawiązując do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Meno formale, presentandosi personalmente
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Richiesta formale, tentativo
คุณจะช่วยกรุณา...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Richiesta formale, tentativo
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Richiesta formale, tentativo
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Richiesta formale, molto garbato
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Richiesta formale, molto garbato
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Richiesta formale, garbato
เราสนใจที่จะรับ...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Richiesta formale, garbato
ฉันต้องถามคุณว่า...
Chciałbym zapytać, czy...
Richiesta formale, garbato
คุณช่วยแนะนำ...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Richiesta formale, diretto
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Prosiłbym o przesłanie mi...
Richiesta formale, diretto
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Proszę o pilne przesłanie mi...
Richiesta formale, molto diretto
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Richiesta formale specifica, diretto
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Richiesta di informazioni formale, diretto
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Richiesta di informazioni formale, diretto
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Z przykrością informujemy, że...
Formale, rifiuto o disinteresse
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Załącznik jest w formacie...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formale, garbato
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Fromale, molto garbato
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formale, molto garbato
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Z góry dziękuję...
Formale, molto garbato
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formale, molto garbato
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formale, garbato
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formale, garbato
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formale, garbato
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formale, garbato
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formale, diretto
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formale, diretto
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Doceniamy Państwa pracę.
Formale, diretto
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formale, molto diretto
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Czekam na Pana odpowiedź.
Meno formale, garbato
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Z wyrazami szacunku,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
ด้วยความจริงใจ
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formale, molto usato, destinatario noto
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Z poważaniem,
Formale, meno usato, destinatario noto
ด้วยความเคารพ
Pozdrawiam serdecznie,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
ด้วยความเคารพ
Pozdrawiam,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme