Giapponese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

เรียน ท่านประธานาธิบดี
拝啓
・・・・様
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
เรียน ท่านผู้ชาย
拝啓
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
เรียน ท่านผู้หญิง
拝啓 
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
拝啓
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
ถึงท่านทั้งหลาย
拝啓 
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
関係者各位
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
เรียน คุณสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
เรียน คุณนายสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
เรียน คุณสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
เรียน คุณสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
佐藤太郎様
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
เรียน จอห์น
佐藤太郎様
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
・・・・についてお知らせいたします。
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
เราเขียนติดต่อกับ...
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
เนื่องมาจาก...
・・・にさらに付け加えますと、
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
เขียนอ้างอิงถึง...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
・・・についてお伺いします。
Meno formale, presentandosi personalmente
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
・・・に代わって連絡しております。
Formale, parlando in nome di qualcun altro
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
・・・・していただけないでしょうか。
Richiesta formale, tentativo
คุณจะช่วยกรุณา...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Richiesta formale, tentativo
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Richiesta formale, tentativo
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Richiesta formale, molto garbato
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
・・・・していただければ幸いです。
Richiesta formale, molto garbato
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
・・・・を送っていただけますか。
Richiesta formale, garbato
เราสนใจที่จะรับ...
是非・・・・を購入したいと思います。
Richiesta formale, garbato
ฉันต้องถามคุณว่า...
・・・・は可能でしょうか?
Richiesta formale, garbato
คุณช่วยแนะนำ...
・・・・を紹介してください。
Richiesta formale, diretto
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
・・・・をお送りください。
Richiesta formale, diretto
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
至急・・・・してください。
Richiesta formale, molto diretto
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Richiesta formale specifica, diretto
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Richiesta di informazioni formale, diretto
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Richiesta di informazioni formale, diretto
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
・・・・することを目的としております。
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formale, rifiuto o disinteresse
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Formale, garbato
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Fromale, molto garbato
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formale, molto garbato
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formale, molto garbato
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formale, molto garbato
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formale, molto garbato
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formale, garbato
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formale, garbato
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formale, garbato
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
お力添えいただきありがとうございます。
Formale, garbato
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Formale, diretto
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formale, diretto
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
誠にありがとうございました。
Formale, diretto
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Formale, molto diretto
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
お返事を楽しみに待っています。
Meno formale, garbato
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
敬具
Formale, nome del destinatario sconosciuto
ด้วยความจริงใจ
敬具
Formale, molto usato, destinatario noto
ด้วยความเคารพอย่างสูง
敬白
Formale, meno usato, destinatario noto
ด้วยความเคารพ
敬具
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
ด้วยความเคารพ
よろしくお願い致します。
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme