Esperanto | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
เรียน ท่านผู้ชาย
Estimata sinjoro,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
เรียน ท่านผู้หญิง
Estimata sinjorino,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
ถึงท่านทั้งหลาย
Estimataj sinjoroj,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjoro Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Estimata John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
เรียน จอห์น
Estimata John
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Ni skribas al vi pri...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
เราเขียนติดต่อกับ...
Ni skribas en rilato kun...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
เนื่องมาจาก...
Plu al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
เขียนอ้างอิงถึง...
Kun referenco al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mi skribas por demandi pri...
Meno formale, presentandosi personalmente
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Mi skribas al vi nome de...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Richiesta formale, tentativo
คุณจะช่วยกรุณา...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Richiesta formale, tentativo
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Mi estus plej dankema, se...
Richiesta formale, tentativo
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Richiesta formale, molto garbato
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Richiesta formale, molto garbato
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, garbato
เราสนใจที่จะรับ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Richiesta formale, garbato
ฉันต้องถามคุณว่า...
Mi devas peti vin, ĉu...
Richiesta formale, garbato
คุณช่วยแนะนำ...
Ĉu vi rekomendas...
Richiesta formale, diretto
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, diretto
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Vi urĝe petis al...
Richiesta formale, molto diretto
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Ni estus dankemaj, se...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Kio estas via nuna prezolisto por...
Richiesta formale specifica, diretto
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Richiesta di informazioni formale, diretto
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Richiesta di informazioni formale, diretto
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Ĝi estas nia intenco de...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formale, rifiuto o disinteresse
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
La alligiteco estas en...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formale, garbato
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Fromale, molto garbato
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formale, molto garbato
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Antaŭdankon…
Formale, molto garbato
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formale, molto garbato
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formale, molto garbato
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formale, garbato
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formale, garbato
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formale, garbato
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formale, garbato
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formale, diretto
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Se vi bezonas plian informon...
Formale, diretto
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Ni dankas pri via negoco.
Formale, diretto
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formale, molto diretto
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Meno formale, garbato
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Altestime,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
ด้วยความจริงใจ
Altestime,
Formale, molto usato, destinatario noto
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Altestime,
Formale, meno usato, destinatario noto
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme