Ceco | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Sehr geehrter Herr Präsident,
Vážený pane prezidente,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Lieber Johann,
Milý Johne,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Obracíme se na vás ohledně...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Bezug nehmend auf...
V návaznosti na...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
In Bezug auf...
V návaznosti na...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Píši vám, abych vás informoval o...
Meno formale, presentandosi personalmente
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Píši Vám jménem...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vadilo by Vám, kdyby...
Richiesta formale, tentativo
Wären Sie so freundlich...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Richiesta formale, tentativo
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Richiesta formale, tentativo
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Richiesta formale, molto garbato
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Richiesta formale, molto garbato
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Richiesta formale, garbato
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Máme zájem o získání/obdržení...
Richiesta formale, garbato
Ich möchte Sie fragen, ob...
Musím vás požádat, zda...
Richiesta formale, garbato
Können Sie ... empfehlen...
Mohl(a) byste doporučit...
Richiesta formale, diretto
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Richiesta formale, diretto
Sie werden dringlichst gebeten...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Richiesta formale, molto diretto
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Byli bychom vděční, kdyby...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Richiesta formale specifica, diretto
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wir beabsichtigen...
Naším záměrem je, aby ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Je nám líto vás informovat, že...
Formale, rifiuto o disinteresse
Der Anhang ist im ...-Format.
Příloha je ve formátu...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formale, garbato
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Fromale, molto garbato
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formale, molto garbato
Vielen Dank im Voraus...
Děkuji Vám předem...
Formale, molto garbato
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formale, molto garbato
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formale, molto garbato
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formale, garbato
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formale, garbato
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Těším se na možnou spolupráci.
Formale, garbato
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formale, garbato
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formale, diretto
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formale, diretto
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vážíme si vaší práce.
Formale, diretto
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formale, molto diretto
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Těším se na Vaší odpověď.
Meno formale, garbato
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Mit freundlichen Grüßen
Se srdečným pozdravem,
Formale, molto usato, destinatario noto
Hochachtungsvoll
S úctou,
Formale, meno usato, destinatario noto
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Grüße
S pozdravem, / Zdravím,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme