Russo | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Bäste herr ordförande,
Уважаемый г-н президент
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr/fru,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Bäste John,
Дорогой Иван!
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vi skriver till dig angående ...
Пишем вам по поводу...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vidare till ...
Ввиду...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Med hänvisning till ...
В отношении...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Meno formale, presentandosi personalmente
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Vi är tacksamma om du ...
Вы не против, если...
Richiesta formale, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Richiesta formale, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Richiesta formale, tentativo
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Richiesta formale, molto garbato
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Richiesta formale, molto garbato
Kunde du skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Richiesta formale, garbato
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Richiesta formale, garbato
Jag måste fråga dig om ...
Вынужден (с)просить вас...
Richiesta formale, garbato
Skulle du kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Richiesta formale, diretto
Skulle du kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Richiesta formale, diretto
Vi ber dig omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Richiesta formale, molto diretto
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Richiesta formale specifica, diretto
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi har för avsikt att ...
Нашим намерением является...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formale, rifiuto o disinteresse
Den bifogade filen är i formatet ... .
Прикрепленный файл в формате...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formale, garbato
För mer information, se vår hemsida ...
Больше информации см. на сайте...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Fromale, molto garbato
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formale, molto garbato
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Formale, molto garbato
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formale, molto garbato
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formale, molto garbato
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formale, garbato
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formale, garbato
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formale, garbato
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formale, garbato
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formale, diretto
Om du behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formale, diretto
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Мы ценим ваш вклад
Formale, diretto
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formale, molto diretto
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Надеюсь на скорый ответ
Meno formale, garbato
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Formale, molto usato, destinatario noto
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Formale, meno usato, destinatario noto
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Hälsningar,
С уважением...
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme