Danese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Bäste herr ordförande,
Kære Hr. Direktør,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Bäste herrn,
Kære Hr.,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa fru,
Kære Fru.,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr/fru,
Kære Hr./Fru.,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det måtte vedkomme,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Bäste John,
Kære John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vi skriver till dig angående ...
Vi skriver til dig angående...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vi skriver i samband med ...
Vi skriver i anledning af...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vidare till ...
I fortsættelse af...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Med hänvisning till ...
I henhold til...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Jag skriver för att fråga om ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Meno formale, presentandosi personalmente
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Vi är tacksamma om du ...
Ville du have noget imod hvis...
Richiesta formale, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Vil du være så venlig at...
Richiesta formale, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Richiesta formale, tentativo
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Richiesta formale, molto garbato
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Richiesta formale, molto garbato
Kunde du skicka mig ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Richiesta formale, garbato
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Richiesta formale, garbato
Jag måste fråga dig om ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Richiesta formale, garbato
Skulle du kunna rekommendera ...
Kan du anbefale...
Richiesta formale, diretto
Skulle du kunna skicka mig ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Richiesta formale, diretto
Vi ber dig omgående att ...
Du anmodes til snarest at...
Richiesta formale, molto diretto
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Vi ville sætte pris på hvis...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Richiesta formale specifica, diretto
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi har för avsikt att ...
Det er vores intention at...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Vi må desværre meddele dig at...
Formale, rifiuto o disinteresse
Den bifogade filen är i formatet ... .
Bilaget er i...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formale, garbato
För mer information, se vår hemsida ...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Fromale, molto garbato
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formale, molto garbato
Tack på förhand...
Tak på forhånd...
Formale, molto garbato
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formale, molto garbato
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formale, molto garbato
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formale, garbato
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formale, garbato
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formale, garbato
Tack för hjälpen med detta ärende.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formale, garbato
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formale, diretto
Om du behöver mer information ...
Hvis du behøver mere information...
Formale, diretto
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Vi sætter pris på din forretning.
Formale, diretto
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formale, molto diretto
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Meno formale, garbato
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Formale, molto usato, destinatario noto
Med vänlig hälsning,
Med respekt,
Formale, meno usato, destinatario noto
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Hälsningar,
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme