Polacco | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Уважаемый г-н президент
Szanowny Panie Prezydencie,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Уважаемый г-н ...
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая госпожа...
Drogi/Szanowny Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Уважаемый...
Szanowny Panie,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Дорогой Иван!
Drogi Tomaszu,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Пишем вам по поводу...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Мы пишем в связи с ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ввиду...
W nawiązaniu do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
В отношении...
Nawiązując do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Meno formale, presentandosi personalmente
Я пишу от лица..., чтобы...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Ваша компания была рекомендована...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Вы не против, если...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Richiesta formale, tentativo
Будьте любезны...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Richiesta formale, tentativo
Буду очень благодарен, если...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Richiesta formale, tentativo
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Richiesta formale, molto garbato
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Richiesta formale, molto garbato
Не могли бы вы прислать мне...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Richiesta formale, garbato
Мы заинтересованы в получении...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Richiesta formale, garbato
Вынужден (с)просить вас...
Chciałbym zapytać, czy...
Richiesta formale, garbato
Не могли бы вы посоветовать...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Richiesta formale, diretto
Пришлите пожалуйста...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Richiesta formale, diretto
Вам необходимо срочно...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Richiesta formale, molto diretto
Мы были бы признательны, если..
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Richiesta formale specifica, diretto
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Нашим намерением является...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Z przykrością informujemy, że...
Formale, rifiuto o disinteresse
Прикрепленный файл в формате...
Załącznik jest w formacie...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formale, garbato
Больше информации см. на сайте...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Fromale, molto garbato
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formale, molto garbato
Заранее спасибо...
Z góry dziękuję...
Formale, molto garbato
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formale, molto garbato
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formale, garbato
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formale, garbato
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formale, garbato
Спасибо за помощь в этом деле.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formale, garbato
Я хотел бы обсудить это с вами
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formale, diretto
Если вам необходимо больше информации...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formale, diretto
Мы ценим ваш вклад
Doceniamy Państwa pracę.
Formale, diretto
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formale, molto diretto
Надеюсь на скорый ответ
Czekam na Pana odpowiedź.
Meno formale, garbato
С уважением...
Z wyrazami szacunku,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
С уважением...
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formale, molto usato, destinatario noto
С уважением ваш...
Z poważaniem,
Formale, meno usato, destinatario noto
С уважением...
Pozdrawiam serdecznie,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
С уважением...
Pozdrawiam,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme