Nederlandese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Уважаемый г-н президент
Geachte heer President
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая госпожа...
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Дорогой Иван!
Beste Jan
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Пишем вам по поводу...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Мы пишем в связи с ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ввиду...
Met betrekking tot ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
В отношении...
Ten aanzien van ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Я пишу от лица..., чтобы...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Ваша компания была рекомендована...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Вы не против, если...
Zou u het erg vinden om ...
Richiesta formale, tentativo
Будьте любезны...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Richiesta formale, tentativo
Буду очень благодарен, если...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Richiesta formale, tentativo
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Richiesta formale, molto garbato
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Richiesta formale, molto garbato
Не могли бы вы прислать мне...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Richiesta formale, garbato
Мы заинтересованы в получении...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Richiesta formale, garbato
Вынужден (с)просить вас...
Ik zou u willen vragen, of ...
Richiesta formale, garbato
Не могли бы вы посоветовать...
Kunt u ... aanbevelen ...
Richiesta formale, diretto
Пришлите пожалуйста...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Richiesta formale, diretto
Вам необходимо срочно...
U wordt dringend verzocht ...
Richiesta formale, molto diretto
Мы были бы признательны, если..
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Richiesta formale specifica, diretto
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Нашим намерением является...
Het is ons oogmerk om ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formale, rifiuto o disinteresse
Прикрепленный файл в формате...
De bijlage is in ... formaat.
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formale, garbato
Больше информации см. на сайте...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Fromale, molto garbato
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formale, molto garbato
Заранее спасибо...
Bij voorbaat dank.
Formale, molto garbato
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formale, molto garbato
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formale, molto garbato
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formale, garbato
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formale, garbato
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formale, garbato
Спасибо за помощь в этом деле.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formale, garbato
Я хотел бы обсудить это с вами
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formale, diretto
Если вам необходимо больше информации...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formale, diretto
Мы ценим ваш вклад
Wij waarderen u als klant.
Formale, diretto
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formale, molto diretto
Надеюсь на скорый ответ
Ik hoor graag van u.
Meno formale, garbato
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Formale, meno usato, destinatario noto
С уважением...
Met de beste groeten,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
С уважением...
Groeten,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme