Danese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Уважаемый г-н президент
Kære Hr. Direktør,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Уважаемый г-н ...
Kære Hr.,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая госпожа...
Kære Fru.,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
Til hvem det måtte vedkomme,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
Kære Hr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fru. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Frk. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fr. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Уважаемый...
Kære John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Дорогой Иван!
Kære John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Пишем вам по поводу...
Vi skriver til dig angående...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i anledning af...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ввиду...
I fortsættelse af...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
В отношении...
I henhold til...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Meno formale, presentandosi personalmente
Я пишу от лица..., чтобы...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Ваша компания была рекомендована...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Вы не против, если...
Ville du have noget imod hvis...
Richiesta formale, tentativo
Будьте любезны...
Vil du være så venlig at...
Richiesta formale, tentativo
Буду очень благодарен, если...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Richiesta formale, tentativo
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Richiesta formale, molto garbato
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Richiesta formale, molto garbato
Не могли бы вы прислать мне...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Richiesta formale, garbato
Мы заинтересованы в получении...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Richiesta formale, garbato
Вынужден (с)просить вас...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Richiesta formale, garbato
Не могли бы вы посоветовать...
Kan du anbefale...
Richiesta formale, diretto
Пришлите пожалуйста...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Richiesta formale, diretto
Вам необходимо срочно...
Du anmodes til snarest at...
Richiesta formale, molto diretto
Мы были бы признательны, если..
Vi ville sætte pris på hvis...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Richiesta formale specifica, diretto
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Нашим намерением является...
Det er vores intention at...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi må desværre meddele dig at...
Formale, rifiuto o disinteresse
Прикрепленный файл в формате...
Bilaget er i...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formale, garbato
Больше информации см. на сайте...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Fromale, molto garbato
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formale, molto garbato
Заранее спасибо...
Tak på forhånd...
Formale, molto garbato
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formale, molto garbato
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formale, molto garbato
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formale, garbato
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formale, garbato
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formale, garbato
Спасибо за помощь в этом деле.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formale, garbato
Я хотел бы обсудить это с вами
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formale, diretto
Если вам необходимо больше информации...
Hvis du behøver mere information...
Formale, diretto
Мы ценим ваш вклад
Vi sætter pris på din forretning.
Formale, diretto
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formale, molto diretto
Надеюсь на скорый ответ
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Meno formale, garbato
С уважением...
Med venlig hilsen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
С уважением...
Med venlig hilsen
Formale, molto usato, destinatario noto
С уважением ваш...
Med respekt,
Formale, meno usato, destinatario noto
С уважением...
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
С уважением...
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme