Ceco | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Уважаемый г-н президент
Vážený pane prezidente,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Уважаемый г-н ...
Vážený pane,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая госпожа...
Vážená paní,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
Vážený pane / Vážená paní,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
Dobrý den,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
Všem zainteresovaným stranám,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
Vážený pane Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená slečno Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Уважаемый...
Milý Johne Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Дорогой Иван!
Milý Johne,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Пишем вам по поводу...
Obracíme se na vás ohledně...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Мы пишем в связи с ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ввиду...
V návaznosti na...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
В отношении...
V návaznosti na...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Píši vám, abych vás informoval o...
Meno formale, presentandosi personalmente
Я пишу от лица..., чтобы...
Píši Vám jménem...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Ваша компания была рекомендована...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Вы не против, если...
Vadilo by Vám, kdyby...
Richiesta formale, tentativo
Будьте любезны...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Richiesta formale, tentativo
Буду очень благодарен, если...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Richiesta formale, tentativo
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Richiesta formale, molto garbato
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Richiesta formale, molto garbato
Не могли бы вы прислать мне...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Richiesta formale, garbato
Мы заинтересованы в получении...
Máme zájem o získání/obdržení...
Richiesta formale, garbato
Вынужден (с)просить вас...
Musím vás požádat, zda...
Richiesta formale, garbato
Не могли бы вы посоветовать...
Mohl(a) byste doporučit...
Richiesta formale, diretto
Пришлите пожалуйста...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Richiesta formale, diretto
Вам необходимо срочно...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Richiesta formale, molto diretto
Мы были бы признательны, если..
Byli bychom vděční, kdyby...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Richiesta formale specifica, diretto
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Нашим намерением является...
Naším záměrem je, aby ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Je nám líto vás informovat, že...
Formale, rifiuto o disinteresse
Прикрепленный файл в формате...
Příloha je ve formátu...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formale, garbato
Больше информации см. на сайте...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Fromale, molto garbato
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formale, molto garbato
Заранее спасибо...
Děkuji Vám předem...
Formale, molto garbato
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formale, molto garbato
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formale, molto garbato
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formale, garbato
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formale, garbato
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Těším se na možnou spolupráci.
Formale, garbato
Спасибо за помощь в этом деле.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formale, garbato
Я хотел бы обсудить это с вами
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formale, diretto
Если вам необходимо больше информации...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formale, diretto
Мы ценим ваш вклад
Vážíme si vaší práce.
Formale, diretto
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formale, molto diretto
Надеюсь на скорый ответ
Těším se na Vaší odpověď.
Meno formale, garbato
С уважением...
S pozdravem,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Formale, molto usato, destinatario noto
С уважением ваш...
S úctou,
Formale, meno usato, destinatario noto
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
С уважением...
S pozdravem, / Zdravím,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme